เรียน TOEFL TOEIC ที่เชียงใหม่ รับรองผล เรียนซ้ำฟรี ตามเงื่อนไข

Ace! The Academy for EducationUSA ยังมีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จอีกจำนวนมาก ซึ่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเหล่านี้ เกิดขึ้นจริง และมีเพียง Ace! เท่านั้นกล้าที่เปิดเผย ตั้งแต่ปี 2008 – 2012 Ace! ได้ช่วยให้นักเรียนได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่ออเมริกาแล้วไม่ต่ำกว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งนักเรียนเหล่านี้ ได้ทุนไปเรียนต่อที่ U. top ของอเมริกา เช่น Princeton, UCLA เป็นต้น มา Ace! เพื่อพิชิตข้อสอบกับเรา เสริมความมั่นใจในการสอบ TOEFL เชียงใหม่ GRE, GMAT, TOEFL, pre-TOEFL, SAT, TOEIC มหา’ลัยระดับ TOP จะกลายเป็นเรื่องชิว ๆ เพราะ คณาจารย์ผู้ชำนาญของเราช่วยให้ผู้เรียนจำนวนมากประสบความสำเร็จในการเข้า เรียน ม. ชื่อดัง: Kellogg@Northwestern U., PENN, UCLA, UC San Diego, Boston U., Duke, Carnegie Mellon ฯ รวมทั้งโปรแกรม INTER ต่าง ๆ ในไทย เรียน ภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL SAT GRE GMAT ที่ Ace! เชียงใหม่ • โทรหาเราที่ 053-942896, 086-6703777

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

คะแนน toefl ขั้นต่ำ ใช้ยื่นสมัคร เรียนต่อป.โท อเมริกา

หลายคนอาจมีความเชื่อที่ว่า จะเรียนต่อโทอเมริกา ต้องได้คะแนน iBT TOEFL ที่ 80 จากคะแนนเต็ม 120 เท่านั้น ลองมาดูกันนะครับ ว่าโดยทั่วไปแล้ว แต่ละมหาวิทยาลัย ต้องการคะแนน iBT TOEFL ขั้นต่ำที่เท่าไหร่

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลปี 2010 มหาวิทยาลัยอาจมีการปรับเปลี่ยนคะแนน iBT TOEFL ในการรับเข้าได้ตลอดเวลา*

การสอบ TOEFL คืออะไร?

รายละเอียด การสอบ TOEFL (Internet-based) . TOEFL คืออะไร?Why: คะแนน TOEFL เป็นการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานสากล มีไว้ใช้ เพื่อยื่นสมัคร เข้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก ในระดับชั้น ป.ตรี โท เอก หรือยื่นขอทุนเรียนต่อ รวมไปถึง การยื่นสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย หรือ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เปิดหลักสูตรอินเตอร์ ชั้น ป.ตรี โท เอก หรือแม้กระทั่งหลักสูตรภาษาไทย ในระดับชั้น ป.โท ป.เอก ก็ต้องใช้คะแนน TOEFL ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ถ้าจะเข้า ม.เชียงใหม่ ในระดับชั้น ป.โท ป.เอก ก็สามารถใช้คะแนน TOEFL ในการสมัครได้

---------------------------------------------What: TOEFL (Internet-based)  ประกอบด้วยการสอบ 4 ทักษะ

1.       การอ่าน จะมีบทความทั้งสิ้น 3-5 บทความ พร้อมกับคำถาม 12 – 14 ข้อในแต่ละบทความ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 60 – 100 นาที ในการทำ

2.       การฟัง มี 2 แบบ (แบบที่1) จะมี 4-6 บทสนทนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ฟัง พร้อมกับคำถาม 6 ข้อในแต่ละบทสนทนานั้น ซึ่งในแต่ละบทสนทนา จะมีเวลาประมาณ 3-5 นาที. (แบบที่2) จะมีบทสนทนาทั่วไป ให้ฟัง 3 นาที และจะมีคำถาม 5 ข้อ ซึ่งการฟังทั้ง 2 แบบ ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 60 – 90 นาที

3.       การพูด มี 2 แบบ (แบบที่ 1) จะให้พูดแสดงความคิดเห็นทั่วไปในหัวข้อต่าง ๆ 2 หัวข้อ (แบบที่2) จะให้พูดตามที่ได้ยินมาจาก part listening และการได้อ่านมาจาก part reading ซึ่งในแบบที่ 2 นี้ จะมีเวลาเตรียมตัว 30 วินาที และมีเวลา 1 นาทีในการพูด รวมแล้ว จะมีเวลาทั้งหมด 20 นาที สำหรับการพูด

4.       การเขียน มี 2 แบบ (แบบที่ 1) นำเนื้อหาจาก reading, listening part มาเขียน มีเวลา 20 นาที. (แบบที่2) เขียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ มีเวลา 30 นาที ซึ่งจริง ๆ แล้วจะเป็นการพิมพ์กับคอมพิวเตอร์

คะแนนแต่ละ part จะเต็ม 30 ซึ่งรวมกัน จะได้ 120 หากต้องการไปเรียนต่ออเมริกา หรือ ขอทุน ควรจะได้ 80 ขึ้นไป จาก 120------------------------------

Where : TOEFL ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถสมัครได้ที่ www.ets.org และชำระเงินโดยการใช้บัตรเครดิต แต่หากท่านเป็นนักเรียนของ Ace! ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทาง Ace! มีบริการชำระด้วยเงินสดสำหรับการสอบ toefl. ซึ่งการสอบ TOEFL ในจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดสอบที่อาคาร ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

--------------------------------------------


When : TOEFL ในจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดสอบเกือบทุก ๆ วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ สอบแล้วจะได้รับผลสอบภายใน 14-21 วัน ผลสอบสามาถส่งมาให้ที่บ้านผู้สอบในจังหวัดเชียงใหม่ได้ ตารางสอบ TOEFL เชียงใหม่ สามารถเช็คได้จาก www.ets.org หรือผลสอบที่เช็คทาง internet ก็ต้องเข้าไป login ใน www.ets.org เช่นกัน

----------------------------------------------

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลปี 2010 มหาวิทยาลัยอาจมีการปรับเปลี่ยนคะแนน iBT TOEFL ในการรับเข้าได้ตลอดเวลา*

American University Washington College of Law เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 93/120

Argosy University Sarasota  เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 79/120

California Baptist University เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 85/120 

Cambridge College เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 79/120 

Case Western Reserve University School of Law เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 100/120 

The Chicago School of Professional Psychology เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 79/120 

Concordia University Portland เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 80/120 

Corcoran College of Art + Design เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 114/120 

DeVry University เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 61/120 

Eastern Washington University College of Business and Public Administration เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 92/120 

Florida International University College of Engineering and Computing เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 80/120 

Hofstra University เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 80/120  

Indiana State University College of Graduate and Professional Studies เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 79/120 

Metropolitan College of New York เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 80/120 

MontClair State University เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 83/120 

Monroe College เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 80/120 

New Jersey Institute of Technology เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 79/120 

New York Institute of Technology เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 61 /120 

Nova Southeastern University. Fischler School of Education and Human Services เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 79/120 

Oklahoma City University เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 80/120 

Pace University เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 88/120 

Piedmont Baptist College and Graduate School เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 61/120 

Polytechnic Institute of New York University เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 80/120  

Union Institute & University เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 79/120 

University of Central Florida เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 80/120 

University of Colorado Denver เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 71/120  

University of Illinois at Springfield เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 79-80/120 

University of North Dakota เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 79/120 

University of Northern Colorado เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 80/120 

The University of Scranton เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 61/120 

The University of Tampa เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 90/120 

University of Wyoming เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 76/120 

Walsh College เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 79/120 

Wright State University เอาคะแนน toefl ขั้นต่ำ 79/120

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น